Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) on 1992. aastal asutatud Eesti konsultante ja konsultatsiooni ettevõtjaid ühendav vabatahtlik organisatsioon. Assotsiatsiooni liikmeteks on pikaajalise konsulteerimise kogemusega asjatundjad. EKA kaudu leiab ettevõtja ja/või juht oma arendus- või juhtimisalase probleemi lahendamiseks sobivaima konsultandi.

EKA on järjest rohkem mõjujõudu omav nii ettevõtluse kui ka konsultatsioonituru regulatsioonide kujundamisel.

EKA missiooniks on:
Professionaalse nõustamisteenuse edendamine Eesti ühiskonnas EKA liikmete individuaalse tegevuse ja töövõrgustike kaudu kliendisõbralikul moel ja vastavuses konsultandieetikaga.

EKA lipukirjaks on:
Konsultant on kliendiedu teenistuses.
Kliendiedu on konsultandi edu.

 Mis väärtust loob Eesti Konsultantide Assotsiatsioon:

Konsultatsiooni tellijale:

 • Kindel infokanal konsultantide pädevuse ja usaldusväärsuse kohta.
 • Lihtne ja usalduväärne kontaktpunkt pakkumiskutsete edastamiseks ja konsultantide leidmiseks.
 • EKA liikmelisusega kaasneb konsultandile kutse-eetika täitmise kohustus. Seega võib konsultatsiooni tellija olla kindel, et konsultant on tema probleemi lahendamisel kompetentne ja diskreetne.

Konsultandile:

 • Liikmelisus lisab usaldusväärsust, kuna EKA liikmel on kohustus järgida eetikakoodeksit ja head tava.
 • EKA tutvustab oma liikmeid veebikataloogi kaudu potentsiaalsetele klientidele nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
 • Koostöövõrgustik, mis võimaldab kiiresti kaasata usaldusväärseid ja kompetentseid konsultante erinevatesse projektidesse.
 • EKA liikmeteni jõuavad paljud hanked ja pakkumiskutsed varem kui muude allikate kaudu. Mõned pakkumiskutsed (ka rahvusvahelised) tehakse ainult EKA liikmetele.
 • Pidev informeeritus uute meetodite ja võimaluste osas. Regulaarne omavaheline infovahetus.
 • Liikmeüritused ja koolitused. Liikmetele korraldatakse regulaarselt kas tasuta või soodushinnaga koosviibimisi, seminare, konverentse ja koolitusi. Samuti vahendab EKA oma liikmetele soodustusega ka teiste korraldatavaid seminare.
 • EKA on konsultandi kutset omistav organ. Kutseandmine vastab Euroopa kvalifikatsiooni raamistiku nõuetele ning akrediteeritud konsultandid on rahvusvaheliselt tunnustatud.
 • EKA liikmelisusega saab anda ühiskondliku panuse Eesti majandusse. EKA liikmetel on tahet ja soovi olla mõjutaja, mitte reageerija.

Jälgi meid ka Facebookis:  www.facebook.com/EKA.Konsultandid

EKA aitab konsultantidel üksteise kogemustest õppida.  Konsultantide koostöö EKAs on vajalik Eesti ettevõtete nõustamiseks, et muutuvas ärikeskkonnas uusi ärimudeleid ja juhtimismeetodeid leida ning rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. EKA saab konsultante koondada rahvusvaheliste tellimuste täitmiseks ja Euroopa Liidu projektides osalemiseks ning suhete arendamiseks teiste riikide konsultante ühendavate organisatsioonidega.

Prof. Tiit Elenurm, Estonian Business School - EBS, , Ettevõtluse õppetooli juhataja

Oleme HeiVälis kasutanud EKA korraldatud konsultandi kutsekvalifikatsiooni koolitust uutele töötajatele erialase sissejuhatuse andmiseks. Kõike ei jõua ise teha ja seetõttu on hea toetuda sõltumatu katusorganisatsiooni tegevusele. Loomulikult säästab see meie aega ja energiat muude teemade jaoks.

Tõnu Hein, Partner, HeiVäl Consulting Eesti aasta konsultant 2010 Eesti Kvaliteedi Nägu 2010

Klientide kokku viimine konsultantidega, see on üks olulisemaid kasutegureid, mida olen kogenud EKA-s. Nii on mu suurim klient, kellega olen teinud koostööd 5 aastat, leidnud mind just EKA veebilehelt. Seega ma julgustan teid kasutama seda tõhusat tööriista äri arendamisel.

Ashley Brettell, Better Business OÜ