EKA auliikmete valimise põhimõtted ja kord

Kinnitatud EKA juhatuse poolt  16 .oktoobril 2017.a.

 

 

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) on Eesti konsultatsiooniturul tegutsevaid konsultante ühendav organisatsioon. EKA liikmeteks võivad olla pikaajalise konsulteerimise kogemusega asjatundjad. EKA juhatusel on vastavalt EKA põhikirja p. 3.2.3. õigus nimetada auliikmeid.

 

Auliikmeks võib esitada isiku:

  • kellel on laitmatu erialane reputatsioon,
  • kes on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud EKA tegevusele ja arengule,
  • kes omab silmapaistvaid  teeneid Eesti konsultatsioonituru arendamisel
  • kes on olnud eeskujuks teistele liikmetele ja konsultantidele laiemalt.

 

EKA auliikmetele laienevad kõik EKA liikmete õigused ja kohustused välja arvatud liikmemaksu tasumise kohustus.

EKA auliikmel palutakse austada oma kohalviibimisega ja päevakohase sõnavõtuga EKA poolt korraldatavaid pidulikke sündmusi ja muid traditsioonilisi üritusi.

Auliikme nimetuse pälvinud isikule antakse pidulikult üle auliikme tunnistus ja EKA sümboolikaga meene.

 

Auliikmeks esitamise kord:

Ettepanekuid EKA auliikmete nimetamiseks võivad teha kõik EKA liikmed. Kirjalikud põhjendatud ettepanekud, mis sisaldavad kandidaatide tegevuse kirjeldust ja panust EKA-sse, esitatakse EKA juhatusele.