Põhikompetentsid:

Alates 2005. aastast eraettevõtjana nõustanud kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid erinevate strateegiate (sh arengukavad, äriplaanid, ekspordiplaanid, riskianalüüsid jt), projektitaotluste, tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamisel, valmistanud ette ja viinud läbi mitmeid hankeid, uuringuid ning edukalt juhtinud siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte.

 

Haridus:

Magisrikraad Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafia teaduskonna inimgeograafia erialal (2002). 2011. a omandanud konsultandi IV kutsekvalifikatsiooni Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni poolt.

 

Töökogemus:

KT Europroject Management tegevjuht ja asutaja (2005 – tänaseni), Eurora Solutions OÜ Projektijuht (2019 – tänaseni), Väike-Maarja Vallavalitsuse arendus-ettevõtlusnõunik ja keskkonnanõuniku kt (2002-2005).

 

Töökeeled:

Eesti keel, vene keel, inglise keel.

 

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Kõik KT Europroject Management projektid, mille nimekiri on leitav kodulehelt www.europroject.ee/portfoolio