Põhikompetentsid:

  • Ettevõtete rahastamine: tootmise rohe- ja digipööre
  • Kestlikud tooted, ökodisain
  • Digipöörde teekaardid
  • Tootmisettevõtte ärimudeli muutuse analüüsid
  • Ettevõtete KHG jalajälje hindamine

Haridus:

Tartu Ülikool (majandusgeograafia), Karli Ülikool (mikro- ja makroökonoomika, statistika), Tallinna Ülikool (rohepöörde juhtimine)

Töökogemus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (EL tööstuspoliitika nõunik), Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (metallivaldkonna juht), Thermotech Baltic OÜ (CEO), Eesti Välisinvesteeringute Agentuur (esindaja Saksamaal), Roland Berger & Partner (konsultant), Baltika AS (Saksamaa suuna ekspordijuht), Tallinna Tehnikaülikool (majandusgeograafia lektor), Eesti Teaduste Akadeemia (nooremteadur)

Töökeeled:
Eesti, inglise ja saksa keel.


Töö kogemus välisriikides:  

Roland Berger & Partner Ida-Euroopa teemade konsultant (Berliin), Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri esindaja Saksamaal (Frankfurt-am-Main).


Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Viimaste aastate kõige olulisemateks saavutusteks on positiivsed rahastusotsused suurprojektidele nagu Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE, IPCEI vesinikuprojektid ning kriitiliste toormete biokaevandamise projekt. Samavõrra oluliseks on aga projektide koostamine ja toetustaotluste esitamine EL grantidele (Creative Europe ja SME COSME) ning digipöörde teekaartide koostamine erinevate valdkondade ettevõtetele.