Põhikompetentsid:

  • Kestlikkuse strateegiad (ESG)
  • Ringmajanduse standardid
  • Ökokaardistamine ja EMAS
  • Digipöörde ja rohepöörde teekaardid, sh roheaudit
  • Ettevõtete ja ehitiste KHG jalajälje hindamine
  • Kliimakindluse hindamise ja kliimakindluse tagamise koonddokumentatsiooni koostamine
  • Ei kahjusta oluliselt analüüsid


Haridus:

Tartu Ülikool (majandusgeograafia), Karli Ülikool (mikro- ja makroökonoomika), Tallinna Ülikool (rohepöörde juhtimine), Tallinna Tehnikaülikool (tööstusökoloogia).

Töökogemus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (EL tööstuspoliitika nõunik), Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (metallivaldkonna juht), Thermotech Baltic OÜ (CEO), Eesti Välisinvesteeringute Agentuur (esindaja Saksamaal), Roland Berger & Partner (konsultant).

Töökeeled:
Eesti, inglise, saksa ja vene keel.


Töö kogemus välisriikides:  

Roland Berger & Partner Ida-Euroopa teemade konsultant (Berliin), Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri esindaja Saksamaal (Frankfurt-am-Main).


Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Viimaste aastate kõige olulisemateks saavutusteks on positiivsed rahastusotsused suurprojektidele nagu Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE, IPCEI vesinikuprojektid ning kriitiliste toormete biokaevandamise projekt. Samavõrra oluliseks on aga projektide koostamine ja toetustaotluste esitamine EL grantidele (Creative Europe ja SME COSME) ning roheauditite koostamine erinevate valdkondade ettevõtetele.