Põhikompetentsid:

Ettevõtete tootearenduse ja tehnoloogiaalane nõustamine, rahvusvahelised huvipoolte vajaduste uuringud sh rahulolu-uuringud, keskkonnatehnoloogiate rakendamine.

Haridus:

Tartu Ülikool, majandusküberneetika – magister 1986
Konsultandi IV kutsekvalifikatsiooni tase 2009

Töökogemus:

McKinsey&Co Inc Soome Helsinki ja Venemaa St Peterburg 1992-1994

HeiVäl Consulting 1994-praeguseni

Cleantech Estonia MTÜ 2010- praeguseni

Töökeeled: eesti, inglise, vene, soome

Töö kogemus välisriikides:  

2 aastat elanud ja töötanud Soomes ja Venemaal.

Koolitanud Soome haridusministeeriumi tellimusel Soome eriõpetusega seotud pedagoogilist personali protsessijuhtimise rakendamise osas Helsingis, Tamperes, Oulus, Turus, Kouvolas 2007-2009. Osalenud ka muudes eraklientide ja avaliku sektori projektides Soomes.

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Ligi 300 Eesti ettevõtte koolitamine alustava eksportööri oskuste andmiseks ja sihtturgudel tegevuse laiendamiseks 2008-2015.

Tööstusheite direktiivi IED rakendamise majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamine 2012.

Archimedese projektis MAGMAT koostöös TTÜ ja rahvusvaheliste tootmisettevõtetega magnetmaterjalide turgude uurimine ja tasuvuse mudeli koostamine 2013.

Baltic Flows – sademevee klastri võimekuste kaardistamine ja arendamine Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal 2013-2016 FP7 projekti raames.

Suure rahvusvahelise finantsorganisatsiooni kliendirahulolu iga-aastased uuringud Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Lätis ja Leedus alates 2010 praeguseni.

Eesti rohetehnoloogiate kaardistus 2017 – käimas

Lisaks kümneid tehnoloogia ja strateegiaprojekte erafirmade tellimusel.