Põhikompetentsid:

  • Töötajate rahulolu ning pühendumisega seotud uuringute teostamine
  • Klientide lojaalsuse, käitumise, hoiakute ja rahuloluga seotud uuringute korraldamine
  • Strateegiate ja arengukavade koostamise nõustamine; tasuvusanalüüside, teostatavusuuringute ning äriplaanide koostamine
  • Eri tüüpi organisatsioonide ja koostöövõrgustike juhtimise arendamine
  • Toredate ja innovaatiliste ideede rahastamiseks vahendite hankimise nõustamine

 

Haridus:

09.1989 – 06.1994, Tartu Ülikool, Majandusküberneetika. Teema: „Turu laiendamise ja marketingi kava ettevõttes Liviko“.

09.1993 – 12.1993, Swedish School of Economics and Business, Teenindusmarketingi juhtimine, rahvusvahelise marketingi juhtimine

09.1998 – 07.2003, Concordia International University Estonia, Rahvusvaheline ärijuhtimine (MBA). Teema: „Tasakaalus tulemuskaardi ja Euroopa Kvaliteediauhinna mudeli kombineeritud kasutamine ASis ELCOTEQ Tallinn“.

 

Töökogemus:

HeiVäl Consulting, konsultant ja juhatuse liige, 1994 – praeguseni

Cleantech Estonia MTÜ, konsultant ja juhatuse liige, 2010 – praeguseni

MTÜ Kuremaa külaselts, juhatuse liige ja juhatuse esimees, 2009-2016, tulemus: lõbusalt ja sisuliselt toimiv kogukond Vooremaal, mis sai nominendi tänukirja kategoorias „Parim kodanikuühendus 2016“

KÜ Raua 39, juhatuse liige ja esimees, 2004-2013, tulemus: aastal 1913 ehitatud maja sai renoveeritud ja auhinna „Parim restaureeritud ehitismälestis väljaspool vanalinna 2013“

EKA, juhatuse liige, 2006-2008, tulemus: käivitus konsultantide atesteerimise süsteem

Amer Group Ltd. Amer-Tobacco (Helsingi), Ekspordidirektori assistent, 1993, tulemus: ettevõte sisenes Balti turgudele

AIESEC Eesti, asepresident, 1991-1993, tulemus: AIESEC Eesti sai rajatud ning võeti vastu rahvusvahelise organisatsiooni täisliikmeks

 

Töökeeled: eesti, inglise, vene, soome

 

Töö kogemus välisriikides:

0,5 aastat olen elanud ja töötanud Soomes

Teenindame rahulolu-uuringutega seotud kliente ümber Läänemere Balti- ja Põhjamaades.

 

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Suure rahvusvahelise finantsorganisatsiooni kliendirahulolu iga-aastased uuringud Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Lätis ja Leedus alates 2010 kuni praeguseni.

Eesti, Soome, Rootsi ja Läti talendikate rahvusvaheliste spetsialistide (sh IT spetsialistid, ülikoolide personal ja üliõpilased) võrdleva rahulolu-uuringu “EXPAT – International talents Survey” koostamine perioodil 2012-2013.

Mitmed klientide ja töötajatega seotud rahulolu-uuringute teostamine.

Ligi 300 Eesti ettevõtte koolitamine alustava eksportööri oskuste andmiseks ja sihtturgudel tegevuse laiendamiseks 2008-2015.

Tööstusheite direktiivi IED rakendamise majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamine aastal 2012. Esimene kord Eestis kasutakse Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei poolt koostatud mõjude hindamise metoodikat enne õigusakti vastuvõtmist.

Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklastri algatusele rahastuse leidmine ja koostöövõrgustiku käivitamine 2015-2017.

Avaliku teenistuse tippjuhtide tulemuslikkuse hindamise põhimõtete väljatöötamise nõustamine perioodil 2016-2017.

Lisaks kümneid strateegia ja äriplaanidega seotud projekte erafirmade ja avaliku sektori asutuste tellimusel.