Globaliseerumisest räägitakse palju, kuid meie sissetulek ja tööhõive sõltuvad seni põhiliselt lähinaabrite majanduse käekäigust. Võib-olla liigagi palju. Eesti statistikameti andmed 2013. aasta maikuu kohta on mõneti tavapärased: ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Venemaa (12%).

Loe täispikka artiklit siit