Tootearenduse “banaaniprintsiibiks” nimetab tunnustatud projektijuhtimise spetsialist doktor Georg Angermeier seda, et arendusprojektide korral loobutakse teatud kvaliteedistandardite jälgimisest. Alternatiivne formuleering “toode valmib kliendi juures” toob väga selgelt välja analoogia. Banaanid koristatakse rohelistena ja saadetakse müüki lõplikult valmimata. Alles peale järelküpsemist kõigepealt müüja ja siis ostja juures on võimalik neid tõeliselt nautida.

“Banaaniprintsiibil” välja arendatud toode aga jõuab turule mitte veel täiesti töökindlana. Esimesed kliendid on seetõttu testtarbijate rollis ja seda vaatamata sellele, et nad maksavad toote eest täishinda. Järgnevalt tehakse kindlaks toote kvaliteedilüngad kasutades selleks klientide reklamatsioone. Seejärel need vead kõrvaldatakse ja alles teine või kolmas turule jõudev versioon on töökindel.

Kõige laiemalt on “banaaniprintsiip” levinud tarkvara arenduses, kus vigade kõrvaldamine täienduste abil on majanduslikult otstarbekam, kui pikkade ja kulukate testide tegemine.

Kuid ka teistes valdkondades ei ole selle printsiibi kasutamine tundmatu. Mida lühemad on tootearenduse tsüklid ja mida suurem on konkurentide surve, seda tõenäolisem on see, et arenduse käigus loobutakse mingitest kvaliteedistandarditest.

Angloameerika keeleruumis on mõistel “Banana Principle” veel kaks tähendust. Esimene pärineb juhtimiskonsultandilt Gerald Weinberg’ilt. Ta seletab mõistet “banaaniprintsiip” läbi järgmise päris tabava illustratsiooni. Väike poiss tuleb koolist ja räägib isale: “Today we learned how to spell ‘banana,’ but we didn’t learn when to stop.”. Weinberg tahab sellega illustratsiooniga näidata, et arendajad ja testijad ei ole oma tootega mitte kunagi rahul ja võivad seda kuitahes kaua edasi arendada ja parendada. Ainult väga selgete kriteeriumite kehtestamise kaudu on arendajad ja testijad sunnitud toote tootmisesse ja turule viima.

Teine angloameerika keeleruumis olev selgitus “banaaniprintsiibile” sarnaneb väga tuntud Murphy seadustele: “Ostjal on võimalik valida ainult vigase või vananenud toote vahel.” Teisisõnu: kui te tahate osta uut toodet, siis saate te suure tõenäosusega vigase toote, aga kui te tahate ostate kvaliteetset toodet, siis on see arvatavasti juba vananenud.

 

Teisi Algis Perensi artikleid võib leida aadressilt http://www.projektijuhtimine.ee/loe/