Põhikompetentsid:
– Firma strateegia väljatöötamine ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimine.
– Organisatsiooni ja ettevõtte diagnostika ja arengukava ning meeskonna loomine.
– Kulusäästliku tootmise ja majandamise rakendamine ettevõttes, meeskonna omavalitsemise kohandamine.
– Firma ja/või äri reorganiseerimine, restruktureerimine, ettevõttes omandisuhete arendamise nõustamine.
– KOV arengustrateegia kujundamise nõustamine.

Haridus:

  • Tallinna Polütehniline Instituut – elektriinsener
  • Leningradi Finants-Majandusinstituut – PhD, majandusdoktor

Töökogemus:
– Eesti NSV Plaanikomitee – osakonnajuhataja (1976-1979);
– AS Mainor – asedirektor, konsultant – projektijuht (1979-2004);
– Tallinna Linnavalitsus – abilinnapea (2004-2005);
– Riigi Kinnisvara AS – projektijuht (2005-2006);
– Maslov Consulting OÜ – partner – konsultant (2007-k.a.);
– Scan Transnet OÜ – ekspert – konsultant (2015-k.a.).

Töökeeled: vene ja eesti emakeeled; soome B1; inglise B1

Töö kogemus välisriikides: Soome, Rootsi, Venemaa, Leedu, Valgevene, Vietnam .

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:
– Tootmise ja juhtimise korraldamise projektid 21 ettevõttes;
– Transpordi mobiilsuse innovaatiliste lahenduste projektid (eeluringud – PFS) 5 projekti;
– Ida-Viru ettevõtluse arengu projektid – 3 projekti.