Põhikompetentsid:

Peamised kompetentsid hõlmavad ettevõtete rahvusvahelistumist ja välisturgude valikut, strateegia väljatöötamist ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimist, loovuse ja organisatsioonisisese ettevõtluse arendamist. Organisatsiooni diagnostika ja probleemide lahendamisele suunatud arendusprotsessid. Strateegiat toetava teabe otsing ja jagamine. Eesti Äriinglite Võrgustiku liikmena oman innovaatiliste ettevõtete asutajate ja investorite koostöö arendamise kogemust. Nõustanud ka ettevõtluspoliitika ja ettevõtlusõppe arendajaid.

Haridus:

Tallinna Polütehniline Instituut (praegu: Taltech), tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala.
Moskva Plehhanovi nimeline Rahvamajandusinstituut, majandusteaduste kandidaat – dissertatsioon innovatsiooniprotsesside juhtimisest organisatsiooni struktuuris.
Stažeerinud Aalto Ülikoolis ja läbinud Soome Juhtimisinstituudi LIFIM tippjuhtide programmi, osalenud  Bentley Kolledži ja Harvardi Ärikooli ettevõtluskursustel USAs.

Töökogemus:

Tallinna Polütehnilise Instituudi lepingulised projektid, koolitus- ja konsultatsioonitegevus Eesti Majandusjuhtide Instituudis, koolitus- ja konsultatsioonifirma EM-International asutaja ja juht, Estonian Business School’i ettevõtluse õppetooli juhataja ja juhtimise õppetooli professor, konsultatsiooniteenused füüsilisest isikust ettevõtjana.

Töökeeled:

Eesti , inglise, soome, vene.

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

CEEMAN lead4Skills – Eesti ettevõtetele oluliste juhtimiskompetentside kaardistamine ja rahvusvaheline võrdlus.

X-Culture rahvusvahelised tiimiprojektid välisturgudele sisenemiseks.

Äriinglite ja innovaatiliste ettevõtjate koostöövõimaluste analüüs (Edu ja Tegu projekti raames).

Nordic Ideation Network – Eesti ettevõtete nõustamine ekspordi ja tootedisaini valdkonnas koostöös Soome ja Taani partneritega.

Koolitanud ja konsulteerinud Eestile lisaks Soomes, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Sloveenias, Poolas, Leedus  ja  Tšehhi Vabariigis.