Põhikompetentsid:

Pikaajaline kogemus strateegiate ja arengukavade koostamise ja analüüsinõustamise, täiskasvanute koolitamise ja projektijuhtimise nõustamise valdkonnas. Mentorlusmeetodi rakendamine nii äri – kui mittetulundus sektoris. Tööelu tasakaalu, töö ja pereelu ühitamise, soolise võrdõiguslikkuse tagamine ettevõtetes,  sootundlike eelarvete alased konsultatsioonid.

Haridus:

Kõrgharidus  (võrdsustatud magistrikraadiga)

Töökogemus:

Töötanud nii riigi- kui erasektoris, rahvusvahelistes organisatsioonides, vabakutselisena. Praegu Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) juhatuse esinaine.

Töökeeled:
Eesti, vene , inglise keel.

 

Töö kogemus välisriikides:  

Konsulteerinud ja koolitanud Armeenias, Gruusias, Aserbaidžaanis, Ukrainas, Makedoonias, Valgevenes ja Venemaal.

Koostööprojekte  läbi viinud  Läti, Leedu, Saksamaa, Soome, Rootsi, Taani, Kreeka, Hispaania , Itaalia jt. EL maade organisatsioonidega.

 

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Nõustamise ja koolitamise projektid Armeenias  (2014-2015) ja Ukrainas (2016-2017).

Kodanikuühiskonna arenguprojektid Eestis, vabaühenduste koostööprojektide juhtimine ja nõustamine.