Tutvustus:

Olen tegutsenud konsultandina alates 2002.aaastast. Peamised kompetentsid on eesmärgistamise, äriprotsesside juhtimise, finantsanalüüside ja meeskondliku koostööga seotud. Koostöö kogemus on nii mittetulunduslikes kui ärilistes organisatsioonides juhitavate protsesside efektiivsuse suurendamisega seoses.

Haridus

Tallinna Majanduskool – Õigusteadus spetsialiseerumisega tollindusele 1995-1997 I Studium – Majandusõigus 1998-1999
Õigus Instituut (TÜ) – Õigusteadus, Pankrotiseaduse analüüs ja parandusettepanekud 1999-2002
Tallinna Ülikool – Organisatsiooni sotsioloogia PhD – 2008-2010
Univeristy of Gambridge – iseseisev uurimus probleemidest ja innovatsioonist organisatsioonides maailma eri ülikoolide poolt teostatud uuringute ja praktikate põhjal 2010

Töökogemus

Oma esimese pikema töökogemuse olen saanud Tallinna Tolliinspektuurist, kus ma alustasin tööd noorem inspektori positsioonilt. 4 aastaga jõudsin vahetuse vahemaks ja motivatsiooni ning koostöö programmi juhtiks. Minu vastutuse all oli ka kogu Tallinna piirkonna uute töötajate koolitamine tollikontrolli ja tolliõiguse valdkonnas. Samal ajal alustasin Rahvusvahelise õiguse ja Tolliõiguse loengute andmist Tallinna Majanduskoolis raamatupidamist ja tolliõigust õppivatele tudengitele.
4 aasta jooksul jõudsin veendumsuele, et mulle meeldivad kiiremad protsessid ja rohkem tulemusele fokusseeritud tegutsemine, mistõttu läksin tööle rahvusvahelisi kaubavedusid korraldavasse Balti transiitvedudesse. Sealt liikusin edasi Combifragt Estoniasse, kus alustasin uue vast loodud skandinaavia-baltikumi suunalise osakonna käivitamist. Hiljem vastutasin kogu ettevõtte Eesti osakonna müügi eest. Olles selle edukalt käivitanud alustasin partneritega ettevõttes WiseCounter OÜ, mis pakub tänaseks komplekseid ärikonsultatsiooni teenuseid

Töökeeled

Eesti , Inglise, Soome

Viimased olulisemad koolitused ja projektid

2016 jaanuar – aprill – Juhtide arenguprogrammi läbi viimine erinevate ettevõtete juhtidele avatud grupina
Tont OÜ – Ettevõtte juhtimise põhimõtete ja tuleviku strateegia fookuse ümberkorraldus ning välisturgudele mineku ettevalmistamine 2016 –
Salon + – Üldiste eesmärgide seadmise ja nende saavutamiseks tegevuskava loomine ning salongide töötajate koolitamine üldise efektiivsuse saavutamiseks 2013-2016
Calypso Interior OÜ – ettevõtte laienemiseks eesmärgistamine ning strateegia loomine ja töötajate koolitamine.