Põhikompetentsid:

  • Projektide idee arendus, plaanimine, läbiviimine, kontroll ja lõpetamine, sh aja- ressursi ja kvaliteedi haldamine, projekti riskide juhtimine.
  • Projektide rahastustaotluste koostamine.
  • Äriideede arendamine ja äriplaanide koostamine.
  • Kolmanda sektori arengu plaanimine.

 

Haridus:

  • Rakenduskõrgharidus, kultuuriürituste lavastaja

 

Töökogemus: Projektijuhi kogemus alates aastast 1996, Konsultatsioonid alates aastast 2010.

Töökeeled: Eesti keel

Töö kogemus välisriikides: Kogemus rahvusvahelistes projektides, ka projektijuhina.

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Olen viimasel ajal olnud suure koormusega lektor. 2023. a. esitati mind Haridus- ja Teadusministeeriumile aasta õpetaja kandidaadina.