Alates aastast 2000 olen konsultandina omandanud märkimisväärsed teadmised avalikest rahastamisallikatest, taotluste koostamisest väga erinevatele fondidele, samuti projektide ideede edasi-arendamisest, ehituslikust projektdokumentatsioonist, pakkumistega seonduvast asjaajamisest ning projektide teostamise aruandlusest ja järelvalvest.

Haridus 

1996-2000 B.A. kraad, Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, Tallinn ja Lakeland College, Wisconsin, U.S.A. Eriala: International Business (Rahvusvaheline ärijuhtimine)

Töökogemus 

Projektijuht (alates 4/2000) ja juhatuse liige (alates 2/2001), rahastamistaotluste koostamisele spetsialiseerunud konsultatsioonifirmas ManNet Partners Baltics OÜ. Eesti vanimaid projektide rahastamisele spetsialiseerunud firmasid.

Eesti Mõisate Ühendus MTÜ, projektimeeskonna juht, esimese Eesti mõisate ühtse turundusprojekti juhtimine, ajavahemikus mai 2005 – märts 2006.

Töökeeled 

Eesti keel (emakeel) ja inglise keel

Viimased olulisemad koolitused ja projektid 

Kalatööstuse M.V.Wool AS erinevate tootmisettevõtete arendustegevused ja tehnoloogia soetus. Rahastamisallikas: PRIA, alates 2008.a. kuni tänaseni.

Vireen AS – Maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste lammutamine. Rahastamisallikas: KIK Keskkonnaprogamm, 2016.a.

Lihatööstuste Saare Uluk OÜ ja Arke Lihatööstuse AS tootmiskompleksi arendus, sealhulgas rekonstrueerimine ja seadmete soetamine. Rahastamisallikas: PRIA, alates 2011.a. kuni 2016.a.

Taagepera Loss OÜ – mõisa peahoone ümberehitamine. Rahastamisallikas: PRIA, alates 2016.a.

Laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS erinevad tehnoloogia arendusegevused. Rahastamisallikas: EAS, alates 2006.a.

Suure Töllu Puhkeküla (NovaBeta OÜ) arendamine. Rahastamisallikas: PRIA, alates 2010.a. kuni tänaseni.

Arvukad teiste valdkonade tööstus– ja teenindusettevõtete arendusprojektid.