Põhikompetentsid:

Info- ja dokumendihaldus; bürootöö juhtimine; sisekommunikatsioon.

 

Haridus:

2008 Tallinna Ülikool (MA, sotsiaalteadused, dokumendihaldus)

2000 Tallinna Tehnikaülikool (halduskorraldus)

 

Töökogemus:

Alates 2018 Kerdo ja Partnerid OÜ, vabakutseline lektor

2014-2018 – Tallinna  Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

2004-2014 – Tallinna Majanduskool ametnikutöö osakonna juhataja

Alates 1996 aastast – eraettevõtja-konsultant dokumendihaldusega seotud valdkond, koolitaja/õpetaja erinevates haridusasutustes

 

Töökeeled: eesti keel

 

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Osalemine valdkonna alastes projektides, töörühma liige valdkonna kutsestandardite väljatöötamisel (Sekretär, tase 5; Juhiabi, tase 6; Bürootöötaja, tase 4; Õigusassistent, tase 5), kaasategev õppekavade koostamisel; kirjastandardi uustöötluse EVS 882-1:2013/AC:2015 töörühma liige.

Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige; Dokumendihaldurite Ühingu liige; Kutsekoja Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu liige.