Põhikompetentsid: 

  • Äriplaanide ja strateegiate koostamise nõustamine, finantsanalüüs
  • EL projektitaotluste koostamine ja projektijuhtimine
  • Tasuvus- ja teostatavusanalüüside teostamine
  • Ettevõtete KHG jalajälje hindamine, DNSH ja muude kliimaanalüüside teostamine
  • Rohetehnoloogiad, rohemajanduse arendusprojektide juhtimine

 

Haridus:

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Lavastuskorralduse eriala

 

Töökogemus:

Indrex Juhtimisteenused OÜ (2018 – tänaseni) Tegevjuht ja juhtivkonsulntant

Mantec International AB (Rootsi) (2021-tänaseni) Konsultant

Tuuletehnoloogia Liit MTÜ (2016-2020) Klastrijuht

Indrex Konsultatsioonid OÜ (2014 – tänaseni) Konsultant

Indrek Kaunissaare FIE (2005-2013) Konsultant

 

Töökeeled: Eesti keel, inglise keel

 

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Oman mitmekülgseid kogemusi väga eriilmeliste konsultatsiooniprojektidega ning nõustanud kokku ligikaudu 200 ettevõtet. Olen nõustanud nii väike- kui suurettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi kui ka mitmeid mittetulundusühendusi. Väga suur osa minu kliendiportfellist moodustavad püsikliendid, kes on kasutanud minu teenuseid mitme aasta jooksul korduvalt. Minu kliendid on tegevad väga erinevates majandusharudes, kuid enamik neist  on olnud seotud eelkõige  järgmiste valdkondadega:

* Töötlev tööstus

* Energeetika ja taastuvenergia tehnoloogiad

* Ehitus

* Majutus ja toitlustus

* Turism

* Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

* Kunst ja meelelahutus

* Infotehnoloogia

 

Oma viimaste aastate olulisemateks erialasteks saavutusteks pean:

* mitmete väga suuremahuliste ja edukate EU rahastustaotluste koostamine taastuvenergeetika tehnoloogiafirmadele;

* kahe vaimupuuetega inimestele suunatud hoolekandeküla rajamise projektijuhtimine;

* mitme majandussektori uuringu raamatuna publitseerimine ja väljaandmine;

* Eesti Tuuletehnoloogia Klastri juhtimine; ja

* koostöö rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga Mantec International AB.