Põhikompetentsid:

  • Jätkusuutlikkuse strateegia koostamine ja raporteerimine.
  • Süsiniku jalajälje arvutamine.
  • Elutsükli analüüs (tooted, teenused, EPD (Environmental Product Declaration).
  • Keskkonnahinnangute teostamine: „ei kahjusta oluliselt“, kliimakindlus, roheaudit, teised.
  • Keskkonnafondi rahastamistaotluste koostamine ja rahastatud projektide elluviimine.

 

Haridus:

Bakalaureusekraad (2002) – eriala: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia, Tallinna Tehnikaülikool.

Magistrikraad (2006) – eriala: keskkonnajuhtimine ja puhtam tootmine, Tallinna Tehnikaülikool.

 

Töökogemus:

2022 – SustainPro OÜ, keskkonnaekspert.

2011-2021 – Eesti Energia AS, tuhamüügiteenuste tehnoloog ja projektijuht.

2010-2012 – Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Ida-Virumaa osakonna „Keskkonnateadlikkuse“ programmi hindamiskomisjoni liige.

2006-2011 – Narva Linnavalitsus, Linnavara- ja Majandusamet, keskkonnateenistuse peaspetsialist.

 

Töökeeled:
Vene (emakeel), eesti, inglise.


Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

  1. Keskkonnahinnangute teostamine.
  2. Põlevkivituha ja aheraine turustamise ja käitluse alaste uuringute ja arendusprojektide teostamine ning seotud koostööprojektide koordineerimine.
  3. Euroopa LIFE+ projekti („OSAMAT“ (Management of Environmentally Sound Recycling of Oil Shale Ashes into Road Construction Products, Demonstration in Estonia)) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamistaotluste kirjutamine ja projektide juhtimine.