Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) astus Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) kollektiivliikmeks. Sel puhul allkirjastasid 16. märtsil 2019 EKA president Maario Laas ja EVEA president Heiki Rits „Toetajaliikme liitumis-ja koostöölepingu“.
EVEA on organisatsioon, mis ühendab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, ja mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet.
EKA on organisatsioon, mis koondab enda alla eri valdkonna konsultante, kes koos ja eraldi aitavad erineva suurusega ettevõtjatel Eestis oma ettevõtte juhtimise kvaliteeti tõsta ning suurendada ettevõtete efektiivsust.

EVEA ja EKA vaheline koostöö:
EVEA:
– võimaldab oma esinduskanalite kasutamist EKA huvide esindamisel siseriiklikul ja rahvusvahelisel (s.h Euroopa Liidu) tasandil;
– kaasab EKA esindajaid EVEA esinduskanalite töösse;
– arvestab EKA ettepanekuid VKE-sid puudutavates küsimustes;
– informeerib EVEA-s tõstatatavate probleemide, läbirääkimiste ja lahenduste kohta;
– kaasab EKA liikmeid oma üritustesse ja algatustesse;
– toetab ja abistab EKA-t liikmetele huvipakkuvate ürituste ja teenuste korraldamisel;
– võimaldab EKA liikmetel kasutada EVEA liikmetele pakutavaid mitte-individuaalseid teenuseid ja soodustusi ning saadab EKA liikmetele selleks vajalikku infot;
EKA:
– edastab EVEA-le oma liikmete poolt tõstatatud probleemid ja seisukohad, kus nähakse ühistegevuse vajadust;
– osaleb EVEA seisukohtade väljatöötamisel teda huvitavates valdkondades;
– teeb koostööd ühiste seisukohtade avalikustamisel;
– tutvustab EVEA tegevust oma liikmetele ning edastab neile EVEA infot;
– tutvustab EKA tegevust ja liikmeskonda EVEA liikmetele eesmärgiga arendada nende vahel kliendisuhteid ja koostööd;
– kaasab EVEA liikmeid neid huvitavatele sündmustele.

Maario Laas
EKA president

Heiki Rits
EVEA president