23. märtsil 2017 toimunud EKA korralisel üldkoosolekul kinnitati 2016.a. majandusaruanne ja juhatuse tegevusaruanne, laiendati EKA juhatus 6-liikmeliseks, täiendati põhikirja ning arutati tulevikuprioriteetide üle. Senise juhatusega koosseisus Ashley Brettell, Marina Kaas ja Reet Laja liitusid Maario Laas, Janek Kadarik ja Kaarel Lehtsalu.

EKA juhatuse liige Ashley Brettell toonitas oma sõnavõtus, et  EKA juhatus näeb oma peamiseks eesmärgiks arendada EKA tõeliseks kvaliteeditunnuseks, mida saavad usaldada nii kliendid kui liikmed.

Maario Laas tõi välja, et EKA 25 tegutsemisaasta jooksul on ettevõtjate jaoks konsultandi roll ja konsultatsiooni valdkonnad väga palju muutunud. Näitena võib tuua, et 25 aastat tagasi ei olnud olemas mõistet Start-up ehk kiire kasvuga alustav ettevõtte, mille puhul on tegu täiesti erineva juhtimismudeliga ja selliseid näiteid on mitmeid teisigi. Seega on EKA ülesanne olla pidevas arengus, et ajaga kaasas käia.

Marina Kaas kutsus liikmeid üles aitama kaasa organisatsiooni kasvule, soovitades uusi, kõrgelt professionaalseid konsultante EKA liikmeteks.

Reet Laja, kes on üks EKA asutaja-liikmetest, kutsus kõiki üles genereerima ideid EKA 25-nda aastapäeva tähistamiseks. Kohal viibinud EKA loomise üks algatajatest ja kauaaegne president Jüri Truusa andis juhatusele üle EKA ajaloolise arhiivi aastast 1992 ja edasi.

Lisaks moodustati kutseandmise töögrupp ja EKA 25-nda juubeli tähistamise toimkond. Mõlemad grupid on avatud täiendavatele huvilistele.

Külalisesineja, SEB privaatpanganduse strateeg  Peeter Koppel andis teravmeelse ja hariva ülevaate finantsturgude seisust ja arengutrendidest.

Kohal olid isiklikult või volikirjaga esindatud 34 liiget 53-st. Koosolekul osalesid külalistena ka mitmed konsultandid, kes alles kaaluvad EKA-ga liitumist.

Pildil on uuenenud EKA juhatus: Janek Kadarik, Maario Laas, Marina Kaas, Kaarel Lehtsalu, Reet Laja ja Ashley Brettell.