Põhikompetentsid:

Teadmusjuhtimise arendamise metoodikad, täienduskoolitus ja konsultatsioonitegevus organisatsiooni innovatsioonivalmiduse suurendamiseks ja muudatuste juhtimiseks, uute juhtimismeetodite rakendamiseks ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Ekspordistrateegia alternatiivid, piiriülese tiimitöö ja rahvusvaheliste äriläbirääkimiste treening. Uute äriideede ja ärimudelite väljaarendamine ettevõtluses.

Haridus:

Tallinna Polütehniline Instituut, tööstuse planeerimine ja juhtimine, majandusteaduste kandidaat, dissertatsioon organisatsiooni struktuuride uuendamisest kaitstud Moskva Rahvamajanduse Instituudis, tippjuhtide programm Soome Majandusjuhtide Instituudis (LIFIM), stažeerinud Helsingin Kauppakorkeakoulu ja London School of Economics, ettevõtluskursused Bentley College’s ja Harvard Business School’is.

Töökogemus:

TPI tööstuse juhtimise kateedri rakendusuuringute ja konsultantide grupp, Eesti Majandusjuhtide Instituudis koolitaja ja rahvusvahelise juhtimise osakonna juhataja, koolitus- ja konsultatsioonifirma EM-International omanik, Estonian Business School, ettevõtluse õppetooli juhataja ja professor.

Töökeeled:
eesti, inglise, soome

Töö kogemus välisriikides:  

Koolitused ja seminarid ning arendusprojektid Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Tšehhi, Ungari ja Sloveenia partneritega rahvusvahelise ettevõtluse, innovatsiooni ja Balti riikide ettevõtjatega koostöö arendamiseks.

Viimase 5 aasta olulisimad projektid:

Loovustreeningud, rahvusvaheliste äriläbirääkimiste treeningud ja ekspordistrateegia arendusseminarid ettevõtetele, sh. infotehnoloogia, elektroonika, meditsiinitehnika tootmisettevõtetes ja äriteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning bürootehnikat müüvates organisatsioonides. Rahvusvaheliste tudengitiimide juhendamine innovaatilistele Eesti ja Soome ettevõtetele välisturgude ja välispartnerite otsimiseks. Alustavate ettevõtjate nõustamine äriingli rollis.