MIDA ANNAB KONSULTANDI KUTSE:

  • Tõendab, et konsultant omab vajalikke konsulteerimisoskusi.
  • Konsultandi kutse vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule ning akrediteeritud konsultandid on rahvusvaheliselt tunnustatud.
  • Hindamisprotsess aitab leida arengukohti ja aitab arendada konsulteerimisoskusi.
  • Kinnitab tellijale, et konsultant järgib kutse-eetika nõudeid.

KONSULTANDI KUTSE

Konsultandina tegutsemiseks peavad olema teatud teadmised ja oskused, sobivad isikuomadused ning vastav kogemus. Need vajalikud kompetentsid on määratletud konsultandi kutsestandardis, mille alusel toimub konsultantidele kutse andmine. Eestis antakse konsultandi kutset kahel tasemel:

  • Konsultant, tase 6 – töötab kliendiga iseseisvalt ning viib läbi kogu konsultatsioonprotsessi.  Konsultant annab nõu selliste probleemide lahendamisel, milleks klientettevõttes või -organisatsioonis puudub piisav oskusteave või ajaressurss. Nõustamisteenuse kaudu abistatakse juhte ja organisatsioone nende eesmärkide saavutamisel, lahendades juhtimis- ning äriprobleeme, leides ja kasutades uusi võimalusi, edendades õppimist ning viies ellu muutusi. Konsultandi töö eesmärk on anda kliendile metoodilist, informatiivset, tehnilist ja muud abi, mis aitab kliendil probleemi lahendada.
  • Konsultant, tase 7 – on oma valdkonna ekspert ja arvamusliider. Lisaks konsultanditööle võite te näha selle taseme konsultante esinemas konverentsidel ning lugeda nende artikleid erinevatest väljaannetest.

EKA-le on antud konsultantide kutsete andmise õigus ning EKA on kantud kutset andva organina riiklikku kutseregistrisse. EKA juures tegutseb kutsekomisjon.

Kutse taotlemine

Kutsekvalifikatsiooni taotlemine on vabatahtlik, toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel ja on tasuline. EKA kutseandmise tegevus oli ajutiselt seiskunud, kuid seda on plaanis lähiajal taas käivitada. EKA kuulutab välja kutse andmise ja annab käesoleval koduleheküljel informatsiooni kutse andmise tingimuste kohta. Kutsete andmine toimub järgmiste dokumentide alusel: